Küpsiste sätted Kõik Royal Canin'ist - Royal Canin
Avaleht Royal Canin Eestis Kohalik info Kõik Royal Canin'ist

Kohalik info

Meie missioon

Royal Canin on aegade algusest koondanud loomade tervislikku toitumist käsitlevaid uuringuid ning seda eesmärgiga pakkuda sobivamaid toitumisega seotud lahendusi vastavalt koerte ja kasside spetsiifilistele vajadustele. Need lahendused põhinevad kahel selgel ja üksteist täiendaval allikal: vaatlemine ja teadus. Health Nutrition tootesari põhineb täiuslikel teadmistel lemmikloomade kohta, mida täiendavad nii tõuaretajate kui ka teiste vastava ala ekspertide teadmised ja oskused, rääkimata koos teadlastega läbiviidavast uurimistööst. „Kass ja koer on alati esikohal“ ning „Teadmised ja austus“ on muutunud selle tootemargi alustõdedeks, millest lähtutakse iga uue toote väljatöötamisel.

Meie väärtused:
Koer ja kass on alati esikohal

Royal Canin’i kõige silmatorkavam põhimõte on järgmine: „Kass ja koer ennekõike“. See kirjeldab ideaalselt, kuidas lemmikloom on meie uuendusprotsessides alati kesksel kohal. Meie filosoofia eesmärk on eelkõige anda oma panus kasside ja koerte heaolusse ning tervisesse, mis võimaldaks neil elada pikka ja täisväärtuslikku elu. Juhindume oma uuringutes ja uute toitumisprogrammide väljatöötamises just kasside ja koerte tegelikest vajadustest; see on ka põhjus, miks Royal Canin ei korralda turu-uuringuid lemmikloomaomanike seas. Selline ainulaadne töömeetod tagab meie toitainetega seotud lahenduste täpsuse ja nende ideaalse sobivuse looma vajadustega.

Teadmised ja austus 

Põhimõttest „Kass ja koer ennekõike“ on lahutamatu ka meie teine alustõde „Teadmised ja austus“, mis tähendab järgmist:

 • kasside ja koertega seotud teadmiste pidev täiustamine, et nende toitainevajadusi täpsemini rahuldada;
 • pidev dialoog ja teabevahetus lemmikloomaekspertide ja teadlastega;
 • oskusteabe jagamine, mitte üksnes teadlaste ja aretajatega, aga ka lemmikloomaomanikega;
 • pidev visiooni jagamine oma osanike, perekonna, koostööpartnerite ja tarnijatega ning ka igapäevaselt Royal Canin'i heaks töötavate inimestega.

Kasside ja koerte austamine kohustab meid austama ka nende maailma ja keelduma igasugustest antropomorfismi vormidest. „Teadmised ja austus“ tähistab meie ettevõtte moraalset koodeksit.

Tervislik toitumisprogramm

Royal Canin’i missioon on alati olnud tervisliku toidu pakkumine oma klientide lemmikutele. Meie toitumisprogramme iseloomustab täpne tasakaal 50 erineva toitaine vahel (proteiinid, lipiidid, süsivesikud, aminohapped, rasvhapped, mineraalsoolad, vitamiinid ja mikroelemendid). Meie täistoitude koostis on kui keerukas mosaiikmõistatus, mille ülesehitus võimaldab tagada  pideva toitainetega varustamise, unustamata seejuures ka kasside ja koerte spetsiifilisi vajadusi.

See on rangelt teaduslik protsess, kuna meie toodete väljatöötamisel on lemmikloom alati kesksel kohal – kasutatavad toitained valitakse eelkõige nende kvaliteedi ja kasulike omaduste järgi.

Royal Canin’i toitumisfilosoofia välistab kõik meetodid, mis kalduvad eelistama toormaterjale üksnes nende maitseomaduste poolest (lambaliha, lõhe, ulukiliha jne).

Uuendused – eraldi mõtteviis

Teadus areneb pidevalt koos teadmiste täienemisega. Sellisest dünaamilisusest juhindub ka Royal Canini uuendusstrateegia – vaadelda, küsitleda, pidevalt kahtluse alla seada, otsida, kuulata, arutleda, jagada ja avastada – kõik see võimaldab jääda toitaineteteaduse arenemises juhtivaks jõuks.

Selline väga avatud ja vaba töömeetod (kuivõrd selle eesmärk on parandada looma heaolu ja tervist) on viimase 40 aasta jooksul toitumisteaduses kaasa toonud mitmeid olulisi arenguid.

Health Nutrition - kvaliteet ja säästvus

Royal Canin’i kvaliteedipoliitika sai alguse 1994. aastal, kui sertifitseeriti meie Cambrais asuv tehas. Sellele järgnes peagi ka Aimarguesi tehase sertifitseerimine, mis levis omakorda üle kogu maailma. Kõige sellega kaasneb nüüd aktiivselt oma kodanikukohuse täitmine, kuna Royal Canin hoolib lisaks lemmikloomadele ka ühiskonnast ja looduse säästmisest. Royal Caninis on kvaliteet ja säästvus kõigi südameasi!

See põhineb järgmistel kindlatel eesmärkidel:

 • pidev uuendusstrateegiate rakendamine, mis põhineb klientide kuulamisel ja nende soovide edastamisel meie tarnijatele;
 • toormaterjalide valikuprotsessi rakendamine, et tagada toodete parim kvaliteet ja ohutus, pidades samas silmas ka selliste ressursside jätkusuutlikkust; 
 • meie tehastes toodetavate toiduainete ohutuse tagamine;
 • regulaarne investeerimine tootmistehnoloogiasse, et tagada ohutu, tõhus ja uuenduslik tootmisprotsess;
 • keskkonnakaitsele suunatud tehnoloogiate eelistamine, eriti uute investeeringute tegemisel, ent seda tingimusel, et need on majanduslikult otstarbekad;
 • meie majandussektorile kohaldatavate õigusaktide ja muude nõuete järgimine;
 • Royal Canin’i töötajate ohutuse tagamine ja nende vastavuse tagamine käesolevale kvaliteedi ja säästliku arengu poliitikale;
 • loodusreostuse ennetamine ja meie tegevuse keskkonnamõju piiramine „timmitud“ meetodite teel, mille puhul optimeeritakse järgmist:
  - jäätmehooldus,
  - looduslike ressursside tarbimine,
  - pakendamise ja ülepakendamise kujundamine,
  - meie ärisektoriga seotud potentsiaalse kahju kontrollimine. 

Kõik need kriteeriumid tähistavad Royal Canini soovi kvaliteedi- ja keskkonnahaldussüsteemi abil pidevalt oma tootmisprotsessi täiustada ning tagada seejuures ka klientide rahulolu. Selle eesmärgi edukas täitmine sõltub iga personaliliikme isiklikust panusest nimetatud kriteeriumide järgimisse oma igapäevaste tööülesannete täitmisel.

Health Nutrition tootesarja toiduohutus ja -kvaliteet

Health Nutrition tootesari järgib rangeid toidukvaliteeti ja -ohutust käsitlevaid standardeid. Royal Canin tagab kogu maailmas oma toodete nõuetekohase koostise ja seega ka nende optimaalse ohutuse lemmikloomade tervisele.

Toorainete põhjalik tundmine ja range valimine kindlate tootjate juures, samuti süstemaatilised kontrollid igas tootmisetapis vastavalt HACCP-le (Hazard Analysis Critical Control Point) ning seda kõike tarnest tootmiseni välja tagavad kindlalt kvaliteetse tulemuse.

Korralikud investeeringud võimaldavad pidevalt parandada rahvusvahelist jälgimisprotseduuri, milles mängivad võtmelist rolli 11 tehaselaborit, kolm satelliitlaborit ja üks keskne labor. Toiduohutus on küll väga laiahaardeline ja keerukas, kuid ka ääretult tähtis valdkond ja just seetõttu kontrollib Royal Canin end pidevalt. Kontrollimise eesmärk on päevast päeva oma tööd parandada ning seeläbi tagada ka kasside ja koerte heaolu.

 • facebook